NAŠE SLUŽBY

Poradenstvo a servis

Poskytujeme odborné poradenstvo pri rekonštrukcii striech a zabezpečujeme kompletný servis, aby naši zákazníci mali optimálne riešenie pre ich potreby.

Klampiarske práce

Inštalácia a oprava klampiarskych prvkov na strechách, ako sú rýny, zvody a okapové systémy. Naša práca zabezpečuje správny odtok a odvodnenie z povrchu strechy.

Dodávka materiálov

Zabezpečujeme dodávku kvalitných stavebných materiálov potrebných pri rekonštrukcii striech, čo zahŕňa strešné krytiny, izolácie a ďalšie potrebné komponenty.

Pokrývačské práce

Pokládka nových strešných krytín a oprava existujúcich. Našim cieľom je zabezpečiť funkčnú a esteticky príjemnú strešnú úpravu, ktorá chráni budovu pred poveternostnými vplyvmi.

Tesárske práce

Odborné tesárske práce, vrátane opráv drevených konštrukcií, vyrovnávania a nahrádzania trámov a podperných prvkov v rámci rekonštrukcie striech.

Montáž strešných okien

Montáž rôznych typov strešných okien, vrátane okien pre strechy s rovnou alebo sklonenou konštrukciou. Ich montáž umožňuje príjemný prietok svetla do vnútra budovy a vytvára priestor s dobrým vetraním.

O NÁS

NAŠE SLUŽBY

REFERENCIE

FOTOVOLTAIKA

KONTAKT

UNIROOF s.r.o.
Jenisejská 6,
040 12 Košice
IČO: 36 695 629
t.č.: +421 911 735 602
t.č.: +421 907 430 742
info@uniroof.sk