obr

Spoločnosť UNIROOF s.r.o. má za sebou dlhú cestu, počas ktorej sa snaží vyhovieť zákazníkom a naplniť ich očakávania.

Firma vznikla spojením drobných živnostníkov v roku 2006, a odvtedy úspešne realizuje strechy hlavne v Košickom kraji.

Zákazníkom prinášame istotu pri realizácii striech, kompletný servis vrátane dodávky materiálov, tesárskych, klampiarskych a pokrývačských prác.